Recuperare creante

Cabinetul de avocatura “Horia-Cristian Țiril” s-a ocupat întotdeauna, în numele și pentru clienții săi, de recuperarea de creanțe, atât civile cât și comerciale. Astfel, s-a pregătit executarea, urmărit și executat creanțe cu o valoare totală de peste 100.000.000 Euro,

Drept financiar si fiscal

Consultanță de specialitate privind regimul optim de impozitare pentru societățile comerciale Impozite și taxe locale; Tva, accize, impozitul pe profit și pe venit; Regimuri fiscale speciale și facilități acordate pentru investițiile străine; Contestarea proceselor verbale de control și a deciziiilor de impunere;

Contracte comerciale

Cabinetul de avocatură Horia-Cristian Tiril va poate acorda consultanță juridica sau asistență la conceperea și redactarea actelor juridice, formularea, modificarea sau completarea unor clauze din cadrul acestora. În acest sens vă oferim următoarele servicii: Elaborarea și redactarea documentelor și înțelegerilor precontractuale;

Drept bancar

În domeniul dreptului bancar cabinetul de avocatură Horia-Cristian Tiril va poate oferi consultanță juridică de specialitate, asistență și reprezentare pentru următoarele situații : Întocmirea de documentații pentru obținerea de împrumuturi bancare (facilități de credit, credite de investiții, credite pe obiect, overdraft-uri);

Litigii, arbitraj si mediere

Asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor; Asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor de mediere; Asistență juridică și reprezenatre în cadrul procedurilor de r+ecuperare a creanțelor; Asistență și reprezentare în cadrul procedurilor de executare silită;