Asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor; Asistență juridică și reprezentare în cadrul procedurilor de mediere; Asistență juridică și reprezenatre în cadrul procedurilor de r+ecuperare a creanțelor; Asistență și reprezentare în cadrul procedurilor de executare silită;