Drept comercial

– gestionarea și soluționarea conflictelor comerciale avand la baza cunostinte intemeiate in drept comercial dezvoltate pe parcursul anilor de activitate,
– negocierea eficienta in vederea solutionarii pe cale amiabila a diferendelor, prin găsirea modalităților inovatoare, urmarind incheierea tranzactiilor in conditii avantajoase,
– pregătirea, dezvoltarea, redactarea si negocierea contractelor comerciale,
– recuperarea creantelor (notificari de plata, promovarea cererilor de chemare in judecata si a cailor de atac, cereri de deschidere a procedurii insolventei, tranzactii, angajamente de plata, procedura de executare silita).

Contencios administrativ si fiscal

– reprezentarea si asistarea in cadrul procedurilor prealabile specifice, respectiv plangeri prealabile si contestatii impotriva actelor administrative si fiscale,
– asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata si a autoritatilor publice competente;
– cereri privind suspendarea executarii actelor administrative si fiscale;
– realizarea demersurilor legale in vederea anularii actelor administrative si fiscale, obligarii autoritatilor publice sa emita noi acte administrative, restituirii sumelor achitate in baza actelor administrative nelegale, obtinerii de dobanzi pentru sumele incasate nelegal de stat, obligarii autoritatilor publice la repararea prejudiciilor cauzate;
– litigii privind incheierea, modificarea , interpretarea si incetarea contractelor administrative,
– Asistenţă juridică în timpul controalelor efectuate de către autorităţile publice.

Achizitii publice

– consultanta in procedura de achizitii publice;
– asistarea clientilor societatii in parcurgerea tuturor etapelor din cadrul procedurilor de achizitie publica,
– redactarea, depunerea si sustinerea contestatiilor in fata Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)/instantelor de judecata dupa caz.

Drept societar

– infiintarea societatilor comerciale, a asociatiilor, fundatiilor etc.;
– redactarea si modificarea actelor constitutive, hotararilor AGA etc.;
– Stabilirea temporară a sediului social al societăţilor comerciale;
– realizarea de modificari, mentiuni la Registrul Comertului (schimbare denumire, sediu, asociati, administratori, obiecte de activitate, cesiuni de parti sociale, majorare/diminuare capital social, infiintare punct de lucru etc);
– asistenta si reprezentare in fata Registrului Comertului.

Procedura insolventei

– asistare , reprezentare in procedura de insolventa ori de pre-insolventa (concordat preventiv , procedurilor de restructurare extrajudiciara )
– consultanță pentru societățile aflate în dificultate financiară,
– cereri de deschidere a procedurii insolventei la cererea creditorilor ori a debitorilor;
– cereri de inscriere la masa credala;
– intocmirea planurilor de reorganizare judiciara sau extrajudiciara prin luarea unor masuri autorizate de catre specialistii cu care societatea noastra colaboreaza precum avocati, practicieni in insolventa, experti contabili, mediatori, etc. ,
– contestatii impotriva tabelului de creante, proceselui verbal, masurilor luate de administratorul judiciar, planului de distribuire, raporturi de evaluare;
– cereri de atragere a raspunderii administratorului, asociatului;
– asistenţă în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

Piata de capital si valori mobiliare

– asistenţă juridică în cadrul tranzacţiilor ce vizează societăţi admise la tranzacționare la Bursa de Valori Bucureşti,
– efectuarea procedurilor legale impotriva actelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară,
– consultanta juridica cu privire la aspecte legate de piata de capital.

Drept penal si infractiuni economice

– asistare si reprezentare in orice problema aferenta acestui domeniu, atat in fata organelor de urmarire penala cat si instantelor de judecata privind cazuri complexe ce necesita cunostinte si in domeniul dreptului civil, comercial, fiscal, etc.

Dreptul muncii

– intocmirea, modificarea contractului de munca, a fisei postului, a regulamentului intern;
– perfectionarea contractelor de muncă prin clauze de neconcurenta şi de confidenţialitate, respectiv de formare profesionala, etc.
– consultanta juridica referioare la somaj, concediu, incetarea sau suspendarea contractului de munca etc;
– asistenţă în cadrul procedurii de concediere individuala şi colectiva, inclusiv asistenta în cazuri de cercetare disciplinară a angajaţilor ;
– contestarea deciziilor de concediere;
– atragerea raspunderii angajatilor sau angajatorului, dupa caz si recuperarea daunelor cauzate.

Drept european si international

– cereri privind recunoaşterea hotărârilor sau actelor judiciare străine;
– punerea in executare a hotararilor straine;
– somatii europene de plata;
– actiuni la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Executare silita

– cereri de executare silita;
– contestatii la executare, cereri de suspendare , respectiv suspendare provizorie a executarii silite;
– cereri de validare poprire;
– urmarirea indeaproape a procedurii de executare silita avand ca scop final recuperarea intregala a creantei,
– asistenta si reprezentare in cadrul procedurilor de executare silita fara a ne limita la : licitatii, evacuari, sechestre, etc..
– asistarea, reprezentarea clientului in vederea incheierii unor acorduri de plata avand ca scop pe de o parte recuperarea creantei iar, pe de alta parte, suspendarea executarii silite pe perioada desfasurarii angajamentului.

Protectia datelor cu caracter personal
– intocmirea documentatiei in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) si a legislatiei nationale in vigoare, notificari.

Drept contraventional

– redactare, sustinere plangeri contraventionale impotriva sanctiunilor aplicate de autoritati publice precum Inspectoratul Teritorial de Munca, Unitati Administrativ Teritoriale, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, Agenţa Naţionala de Administrare Fiscală, Oficiul pentru jocuri de noroc, Politie Locala/Rutiera, Garda de Mediu etc.

Dreptul asigurarilor

– recuperări daune provenite din polițe de asigurare, RCA, CASCO etc;
– recuperari daune de la Fondul de Garantare a Asiguratilor;
– asistență juridica acordata asiguraților în relația cu societățile de asigurare.