Due diligence fiscal și juridic

Procesul de due diligence fiscal evaluează riscurile fiscale la care o afacere țintă de achiziție este expusă în timpul perioadei supuse examinării. Combinată cu soluțiile de planificare fiscală, procedura de due diligence fiscal este un examen integrat și cuprinzător, care ajută investitorii să facă investiții eficiente din punctul de vedere al impozitării. Această procedură urmărește evaluarea riscurilor fiscale asociate unei entități ce urmează a fi achiziționate, având ca obiectiv crearea și structurarea eficientă a tranzacțiilor de fuziune și achiziție prin colectarea, analiza și evaluarea situației fiscale.

Cu sprijinul consultantului nsotru fiscal autorizat, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România și înscris în registrul European al Consultanților Fiscali, suntem în măsură să oferim servicii integrate în ceea ce privește aria de aplicare a procesului de due diligence fiscal.

Procedura de due diligence juridic implică următoarele aspecte: analiza completă a stării companiei țintă, analiza drepturilor de proprietate asupra activelor companiei țintă, istoria sarcinilor și drepturilor de retenție, orice alte drepturi ale terților, revizuirea contractelor de tip închiriere, locație de gestiune, comodat, analiza tranzacțiilor cu persoanele afiliate, analiza contractelor bancare și a altor contracte de împrumut, analiza contractelor cheie ale companiei țintă, acorduri, garanții și angajamente încheiate cu partenerii de afaceri, analiza aspectelor legate de forța de muncă, autorizații și licențe necesare funcționării, analiza litigiilor pe rol.

Procesul de due diligence fiscal și juridic se va desfășura în baza unor proceduri stabilite de comun acord, a informațiilor obținute în urma întâlnirilor cu reprezentanții companiei țintă și a analizei unui set specific de documente financiar-contabile. Procesul de due diligence fiscal se va finaliza prin pregătirea unui sumar al aspectelor fiscale identificate, însoțit de un raport detaliat asupra riscurilor asociate, precum și cuantificarea acestora în baza informațiilor deținute. În acest sens, echipa noastră de specialiști oferă asistență de specialitate atât cumpărătorilor cât și cumpărătorilor, în vederea optimizării tranzacțiilor acestora, abordând aspecte fiscale atât din legislația românească cât și din cea internațională.

Structurarea tranzacțiilor

În domeniul fuziunilor și achizițiilor, societatea de avocatura Țiril, Dușescu și Asociații vă stă la dispoziție prin acordarea de consultanță și asistență specializată cu privire la următoarele aspecte semnificative : structurarea tranzacțiilor complexe de tipul fuziunilor și achizițiilor, redactarea și negocierea ofertelor preliminare și finale, due dilicence juridic cu privire la afacerea țintă, evaluarea elementelor fundamentale de punere în aplicare a tranzacțiilor, redactarea și negocierea documentației de tranzacționare, reprezentare în fața autorităților competente.