Considerente generale

În ceea ce privește sfera de aplicare a proprietății intelectuale, echipa noastră d especialiști vă oferă consultanță și asistență în aproape toate domeniile de practică cu impact asupra drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv mărci comerciale, drepturi de autor (Copyright), brevete de invenție, design, domenii, secrete industriale. În cazul în care este necesar, deținem infrastructura necesară pentru a consulta diferiți experți tehnici și alți profesioniști. Pentru a oferi clienților noștri consiliere de top în domeniu, specialiștii noștri verifică continuu, cu atenție, legislația și jurisprudența, oferind informații actualizate cu privire la evoluțiile relevante.

Drepturi de autor

Experiența și cunoștințele noastre în sfera de aplicare a drepturilor de autor oferă clienților noștri proceduri bine pregătite și determinate, atunci când este necesară obținerea și înregistrarea unor drepturi de autor. Odată ce aceste drepturi au fost obținute și înregistrate corespunzător, echipa noastră va continua îndeaproape colaborarea cu proprietarii acestora pentru a se asigura o protecție adecvată pe viitor. În cazul în care se va constata că alte entități decât proprietarii acestor drepturi de autor încearcă fără acord reproducerea sau utilizarea acestora, specialiștii noștri vor proceda la parcurgerea tuturor procedurilor legale de protejare a drepturilor de autor, inclusiv acțiuni litigioase.

Brevete de invenție

Brevetul de invenție protejează idei sau soluții originale. Echipa noastră de specialiști va asigura clienților noștri asistență juridică de specialitate în scopul îndeplinirii tuturor obiectivelor legate de implementarea unui brevet de invenție, de la conceperea acestuia până la efectuarea procedurilor complexe de marketing și vânzare. În acest sens amintim : efectuarea de investigații tehnice și consilierea clienților cu privire la posibilitatrea concretă de implementare și protejare a unui brevet de invenție, asistență în toate etapele de elaborare, depunere și urmările a cererilor de brevet față de Oficiul Român de Stat pentru Invenții și Mărci, Oficiul European de Brevete sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, înregistrarea diferitelor certificate suplimentare de protecție, asistență în redactarea de acorduri de licențiere, cedare sau transfer în ceea ce privește brevetele de invenție deținute.

Mărci înregistrare

Marca înregistrată (Trademark), identificată prin simbolul ®, reprezintă un însemn distinctiv utilizat de un individ, organizație comercială sau altă persoană juridică pentru a identifica un produs sau serviciu în fața potențialilor consumatori, și pentru a arăta că toate produsele ce o poartă provin dintr-o sursă unică, pentru a face distincția între produsele sau serviciile proprii și cele ale altor entități. O marcă comercială este o formă de proprietate intelectuală, de regulă un nume, un cuvânt, o frază, un logo, un simbol, o imagine, sau o combinație a acestor elemente. Legat de procedura de elaborare și protejare a mărcilor înregistrate, echipa noastră de specialiști oferă clienților o gamă largă de servicii, printre care amintim: asistare în etapele de autorizare, urmărire, protejare și gestionare a mărcilor înregistrate, elaborarea și implementarea acordurilor de exploatare, licențiere sau transfer a drepturilor derivate mărcilor înregistrate, consiliere și asistare cu privire la toate aspectele legate de înregistrarea, protejarea și întreținerea numelor de domeniu, inclusiv în proceduri litigioase sau arbitraj.