Reglementare

Piața de capital este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare. Această piață include toate entitățile și operațiunile care susțin aceste procese. Piața de capital din România include piețele de instrumente financiare și instituțiile specifice acestora (societățile de servicii financiare, emitenții), operațiunile (serviciile de investiții financiare, ofertele publice), precum și organismele de plasament colectiv (fondurile de investiții), stabilind un cadru adecvat de reglementare și supraveghere a investițiilor în instrumente financiare. Legea care reglementează funcționarea pieței de capital din România este Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare iar supravegherea acesteia este realizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România.

Operațiuni pe piața de capital

Echipa noastră de specialiști oferă o gamă largă de servicii în sfera pieței de capital. În acest sens amintim: redactare documente statutare, asistare în operațiunile de tranzacționare, consultanță și asistare inclusiv cu privire la aspecte legate de procesul de ofertă publică inițială (IPO).