Administrarea litigiilor

Avocații specializați în litigii de la societatea de avocatură „Țiril Dușescu și Asociații” vor evalua cu atenție situația specifică a fiec ărui client, generând apoi o opinie concretă și viabilă privind căile de apărare sau atac care pot fi aplicate în rezolvarea litigiilor. În ceea ce privește lista domeniilor de drept, specialiștii noștri în litigii sunt la dispoziția dumneavoastră în rezolvarea următoarelor tipuri de litigii:

– litigii comerciale și civile – în cazul acestor tipuri de litigii este asigurată asiatarea și reprezentarea clienților în toate etapele procedurale, în toate domeniile de interes comercial, în conflicte care decurg din contractele comerciale, contractele de asigurare, achiziție, energie, transport, construcții, etc.

– litigii în contencios administrativ și fiscal – în cazul acestor tipuri de litigii este evaluată conformitatea cu legislația administrativă în vigoare, procedându-se apoi la redactarea și depunerea tuturor documentelor judiciare necesare și asistarea clienților în toate etapele procedurale. Este asigurată instrumentarea oricăror litigii de natură fiscală, la toate nivelurile, în ceea ce privește o gamă completă de impozite, taxe și contribuții de orice natură la bugetele de stat.

– litigii de muncă – este asigurată asistarea angajaților sau angajatorilor în dispute privind drepturi și interese, inclusiv discriminarea în muncă, gestiune frauduloasă, alte litigii legate de gestionarea forței de muncă.

– litigii imobliare – în cazul acestor tipuri de litigii, clienților noștri le este asigurată asistența și reprezentarea în rezolvarea disputelor cu privire la dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile.

Arbitrajul comercial

Echipa noastră de specialiști asigură asiatarea și reprezentarea reclamanților în arbitrajul comercial, local sau internațional, inclusiv în procedurile preliminare, când se încearcă soluționarea pe cale amiabilă a disputelor. În funcție de specificitatea spețelor angajate, se va efectua o evaluare a legislației în vigoare, interne și internaționale, în vederea asigurării unei reprezentări eficiente în cazul conflictelor ce fac obiectul procedurii de arbitraj comercial.

Medierea

Medierea reprezintă o modalitate modernă și eficientă de soluționare a litigiilor dintre persoane fizice sau juridice pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, echidistanță și confidențialitate, având liberul consimțământ al părților pentru desfăsurarea întregului proces de mediere.

Medierea este un proces structurat, compus din ședințe de mediere, ce are loc într-un cadru neutru și confidențial, în biroul mediatorului, din inițiativa/la solicitarea tuturor părților din litigiu, sau doar a unei părți (vezi în continuare procedura de mediere). Părțile din conflict sunt cele care decid dacă își vor soluționa conflictul/litigiul/disputa dintre ele prin mediere, la un mediator ales sau acceptat de comun acord.

Pot face obiectul unui proces de mediere conflictele ce au ca obiect drepturi de care părțile pot dispune în mod liber, prin negociere, prin convenții sau alte forme prevăzute de lege. Negocierea unei soluții într-o problema este scopul de facto al medierii. Așadar medierea poate fi folosită în numeroase conflicte sau litigii. Printre acestea enumerăm litigii izvorâte din raporturi civile, raporturi comerciale, raporturi familiale, raporturi penale (se pot media cazurile penale în care retragerea plângerii prealabile sau/și împăcarea părtțlor înlătură răspunderea penală), conflictele școlare, conflictele de malpraxis, conflictele izvorâte din raporturi de asigurare, conflictele de muncă, litigii din materia protecției consumatorului (în mod voluntar sau la recomandarea ANPC), litigii din domeniul proprietății intelectuale.

Echipa noastră de specialiști înclude 3 mediatori autorizați care că stau la dispoziție pentru demararea procedurilor de mediere în cadrul biroului nostru. Totodată, în situația în care sunteți invitat să participați la o procedură de mediere, echipa noastră de avocați vă va asigura asistență pe întreaga perioadă de desfășurare a acestei proceduri.