Servicii de prevenire a insolvenței

În cadrul acestei arii de activitate, echipa noastră de specialiști și colaboratori în domeniu vor analiza situația generală a afacerilor d-voastră, atât din punct de vedere juridic cât și economic. În baza acestei aniliza va fi generat un plan de acțiune care să fie în strânsă concordanță cu specificitățile domeniului de activitate, corelat în același timp cu premizele de management dar și cu situația conjuncturală existentă pe piață la momentul desfășurării acestei analize. În cazul și în măsura în care sunt posibile, vă vor fi recomandate acțiuni de prevenire a stării de insolvență. Acestea pot fi: mandatul ad-hoc (negocierea și încheierea de acorduri între societatea supusă acestei proceduri și creditori pentru depășirea stării de dificultate, prin reeșalonări ale plaților, reduceri de datorii, sau renegocierea unor contracte), concordatul preventiv (întocmirea ofertei de concordat prin care se propune un plan de redresare a societății și de acoperire a creanțelor creditorilor, precum și negocierea condiţiilor concordatului cu creditorii şi supravegherea implementării acestuia), medierea (rezolvarea conflictelor pe cale amiabilă, în cadrul unei proceduri confidențiale, de negociere asistată).

Reorganizarea și lichidarea judiciară

Departamentul nostru de consiliere în domeniul reorganizării și lichidării judiciare este format din avocați și practicieni în insolvență cu o vastă experiență în domeniu. Serviciile cuprinse în cadrul acestei arii de activitate includ: asistarea și reprezentarea clienților noștri, creditori sau debitori, în proceduirle de insolvență, identificarea oportunităților de stingere a creanțelor, asistență în generarea unor strategii de restructurare și în întocmirea și implemenatrea planurilor de reorganizare, evaluarea fezabilității juridice a planurilor de reorganizare propuse, asistență juridică în caz de lichidare a patrimoniului.

În cazul în care se dorește implementarea procedurii de insolvență, atât în calitate de debitor, dacă toate acțiunile de prevenire a insolvenței au eșuat, cât și în calitate de creditor, când se solicită declanșarea acestei procedurii asupra unor diverși colaboratori, divizia noastră de practicieni în insolvență, respectiv Global Money Recovery SPRL este la dispoziția dumneavoastră. Specializată în problematica insolvenței, membră a Uniunii Practicienilor în Insolvență din România, Global Money Recovery SPRL se constituie într-o echipă de specialiști cu experienţă îndelungată în profesiile pe care le exercită precum şi în cea de practician în insolvenţă, obiectivul principal fiind acela de a oferi servicii specifice la un nivel calitativ ridicat, soluţii optime care să asigure realizarea obiectivelor fundamentale ale unei proceduri de insolvenţă. Profesionalismul și competența echipei noastre de practicieni în insolvență, au asigurat mereu, pe parcursul ultimilor ani un loc în topul celor mai buni 5 jucători pe piața insolvenței din România.