Ocuparea forței de muncă

Echipa noastră de specialiști vă oferă consultanță cu privire la încheiere a contractelor de muncă, etapă esențială în dezvoltarea și funcționarea afacerii dumneavoastră. Următoarele obiective specifice sunt urmărite atunci când se inițiază negocierea încheierii unui contract individual de muncă : definirea poziției angajatului, compensații, drepturi și obligații precum și target-uri profesionale, definirea circumstanțelor în care contractul individual de muncă va înceta, clauze de loialitate și confidențialitate, protejarea proprietății intelectuale, specificarea modalităților de evitare a litigiilor de muncă și soluționarea acestora pe cale amiabilă.

Încetarea raporturilor de muncă

În cazul ăn care se dorește încetarea raporturilor contractuale de muncă, vă oferim consiliere de specialitate cu privire la redactarea documentelor de reziliere a contractelor de muncă și efectuarea etapelor legale ale procedurilor de disponibilizare. Totodată echipa noastră vă oferă asistență juridică de specialitate în negocierea, atât la scară mica (contractele individuale de muncă încheiate cu fiecare angajat în parte) cât și la scară mare (contractele colective de munca), sens în care se vor iniția proceduri de negociere cu sindicatele în ceea ce privește  condițiile de disponibilizare, raportat la legislația în vigoare.

Legea securității sociale

În cadrul acestei arii de activitate, oferim servicii de consiliere a angajatorilor cu privire la tarifele sociale, sistemele de pensii precum și drepturile de securitate socială în cazul maternității și a incapacității temporare de muncă.

Litigii de muncă

În cazul în care încetarea raporturilor de muncă nu se poate efectua pe cale amiabilă, echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție pentru a vă asigura asistență de specialitate în negocierea precontencioasă și reprezentare în cadrul litigiilor legate de plângerile care decurg din încetarea raporturilor contractuale de muncă, precum și alte situații specifice precum concedieri, discriminări, protecția drepturilor intelelectuale.