Considerente generale

Serviciile oferite în sfera de aplicabilitate a dreptului european sunt recomandate în principal companiilor care a căror arie de activitate se extinde în afara granițelor. Amintim în acest sens companii de transport internațional, companii de asigurări, companii de import-export, companii al căror obiect de activitate îl constituie detașarea de personal calificat. Prevederi ale dreptului comunitar sunt însă aplicabile și unor persoane fizice, rezidenți sau nerezidenți, care desfășoară diverse activități comerciale sau care reies din contracte de muncă pe teritoriul Uniunii Europene.

În ceea ce privește consultanța și asistența de specialitate în domeniul dreptului comunitar, precizăm că unul dintre fondatorii societății de avocatură Țiril, Dușescu și Asociații este membru al Baroului din Austria, societatea noastră având de altfel înființată o filială în localitatea Graz, Austria. Totodată, în sprijinul nostru și în scopul obținerii celor mai bune soluționări ale litigiilor sau disputelor din sfera de aplicabilitate a dreptului european, partenerii noștri de la Saxinger, Chalupsky & Partner ne asigură disponibilitatea unor colaboratori care stau la dispoziția clienților noștri în următoarele locații din Uniunea Europeană : Linz, Wels, Viena, Bratislava, Budapesta, Praga, Dusseldorf, Hanovra, Istanbul, Valencia, Bologna, Palma de Majorca. Datorită rețelei ample de colaboratori avem posibilitatea să oferim clienților noștri servicii specializate si eficiente din punct de vedere al costurilor. 

Asistență pentru companii

În cadrul serviciilor din aria de cuprindere a dreptului european amintim : evaluarea impactului legislației europene asupra întregului portofoliu de clienți, consiliere cu privire la toate aspectele legate de normele pieței interne, în special cu privire la armonizarea și măsurile de restricționare a libertăților pieței interne, asistență cu privire la aspecte legate de drepturile fundamentale, pregătirea actelor de procedură, reprezentarea în fața instanțelor europene.