Înființare societăți comerciale

Demararea unei afaceri presupune o planificare coerentă și rentabilă. Societatea noastră de avocatură vă oferă consiliere în alegerea celei mai bune opțiuni structurale pentru afacerea dumneavoastră și în elaborarea celei mai eficiente strategii manageriale.

Litigii comerciale

În cazul în care circumstanțele au fost de așa natură încât dumneavoastră sau afacerea dumneavoastră să fiți implicați în litigii, contactați un avocat cu experiență de la „Țiril, Dușescu și Asociații“, care vă poate sfătui și reprezinta pe parcursul tuturor etapelor litigioase. Avocații specializați în litigii comerciale din cadrul societății noastre, lucrează îndeaproape cu clienții pentru a dezvolta strategii eficiente și rentabile din punct de vedere al costurilor, care să garanteze cea mai ridicată rată de succes.

Contracte comerciale

În cadrul acestei arii de activitate vă oferim servicii precum negocierea și  redactarea tuturor tipurilor de contracte comerciale (vânzare-cumpărare, prestări servicii, închiriere, leasing, intermediere, concesiune, antrepriză, creditare, arendare, comision, asigurare, etc.). Contractele vor fi întocmite de specialiștii noștri în urma unor discuții aprofundate cu fiecare client, discuții ce au ca obiectiv întelegerea scopului urmărit și identificarea riscurilor la care poate fi supus clientul. În acest sens, echipa noastră de specialiști va asigura asistența clienților noștri și sprijinirea acestora în etapa de negociere a contractelor, astfel încât, clauzele cuprinse să fie clare și să exprime cu exactitate acordul de voință al părților.

Recuperare creanțe

Procesul de recuperare a creanțelor reprezintă un capitol important al activității noastre zilnice. Avocații noștri sunt specializați în recuperarea creanțelor de la persoane fizice și juridice, din România sau străinătate. În ceea ce privește gama de servicii oferite în cadrul procedurii de recuperare de creanțe, amintim : consultanța juridică cu privire la modalitățile de recuperare a debitelor respectiv, analiza debitului, evaluarea șanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperării și evaluarea costurilor de recuperare; asistența juridică și reprezentarea în fața instanțelor în acțiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor din domenii variate de drept; redactarea tuturor înscrisurilor si actelor necesare procedurilor acțiunilor în instanță, participarea la administrarea de expertize judiciare și extrajudiciare necesare recuperării debitului; servicii de negociere și tranzacționare în procedurile de recuperare a debitelor, reprezentarea clienților în proceduri de conciliere directă.

Cu privire la tipul debitelor pentru care se poate iniția procedura de recuperare amintim: creanțe de natură comercială, împrumuturi nerestituite la termen, drepturi salariale neachitate de angajator la termenul stabilit între părți, sume de bani datorate în baza contractelor de închiriere, creanțe datorate ca urmare a unei prestări de servicii, sume reprezentând prejudicii reale cauzate unor persone fizice cumpărători sau vânzători, sume datorate ca urmare a unor servicii de intermediere și comisionariat.

În baza infrastructurii logistice de care dispunem, putem obține informații detaliate legate de asociați, administratori, fondul de comerț și eventualele garanții reale constituite asupra bunurilor debitorului. Totodată, putem verifica existența unor alte încercări de executare silită asupra aceluiași debitor, cat și eventuala deschidere împotriva acestuia a procedurii insolvenței. În urma acestor verificări, echipa noastră de specialiști va oferi soluții concrete, prompte și eficiente în vederea demarării procedurilor de recuperare de creanțe care să se potrivească cel mai bine situației specific ale fiecărui client în parte.