Consultanță generală

Echipa noastră beneficiază de serviciile unui consultant fiscal acreditat, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România și înscris în registrul European al Consultanților Fiscali, având astfel abilitatea de a răspunde întrebărilor specifice ale clienților noștri cu privire la diverse aspecte ale legislației fiscale românești și internaționale. Deoarece legislația fiscală din România trece printr-un proces continuu de revizuiri și modificări, cu impact direct asupra mediului dinamic de afaceri, pentru a beneficia de oportunitățile oferite de sistemul românesc de impozitare, societățile comerciale ce activează pe piața din România trebuie să cunoască fiecare modificare din legislația fiscală. Serviciile noastre de consultanță fiscală generală includ următoarele arii specifice :

  • impozitul pe profit – sedii permanente, finanțarea activității și deductibilitatea cheltuielilor, câștiguri de capital
  • taxa pe valoarea adăugata – legislație locală și Directive ale Uniunii Europene
  • impozitul pe venit
  • impozitul pe veniturile nerezidenților – legislație românească și convenții de evitare a dublei impuneri
  • facilități fiscale pentru investiții
  • impozite și taxe locale – impozit pe clădiri, terenuri, alte bunuri
  • impozitul pe dividende
  • taxe vamale
  • accize 

Litigii fiscale

Echipa noastră de specialiști vine în sprijinul clienților aflați în dispute cu autoritățile fiscale române prin servicii de specialitate de asistență juridică și reprezentare în cadrul litigiilor de natură fiscală. Pentru soluționarea cu succes a disputelor fiscale, asistența de specialitate oferită de specialiștii noștri include redactarea contestațiilor și recursurilor împotriva deciziilor autorităților fiscale române și a organelor de justiție la toate nivelurile, reprezentarea în instanță și asistarea clientului pe parcursul procedurilor administrative.