Contestaţie împotriva măsurii dispuse de administratorul judiciar. Cerere restituire garantie conform Contract de cesiune de contract. Clauza de garantare. Promisiune de vanzare – cumparare. Obligatia de due dilligence a cesionarului. Condiţiile esenţiale ale contractului de vânzare cumpărare.

You are here: