Actiune in contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere prin care s-au stabilit obligatii fiscale suplimentare constand in impozit pe veniturile din salarii, contribuţii sociale aferente salariilor, precum şi majorări/dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente. Calificarea gresita a cheltuielilor cu administratorul aflat în deplasare ca venituri salariale. Deductibilitatea cheltuielilor efectuate de societate cu angajaţii aflaţi în delegare. Documente justificative pentru deductibilitatea cheltuielilor. Restituirea sumelor incasate nelegal de catre stat.

You are here: